LINGGO NG HUNYO 3

Awit 68 at Panalangin

Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya:

Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo:

Pagbabasa ng Bibliya: Juan 17-21 (10 min.)

Blg. 1: Juan 21:15-25 (4 min. o mas maikli)

Blg. 2: Bakit Hindi Tayo Dapat ‘Sumunod sa Karamihan’?—Ex. 23:2; Kaw. 1:10 (5 min.)

Blg. 3: Sino Bukod sa mga Pinahirang Kristiyano ang Nakikinabang sa Hain ni Jesus?—rs p. 327 ¶3–p. 328 ¶1 (5 min.)

Pulong sa Paglilingkod:

10 min: Mga Mungkahi sa Pag-aalok ng mga Magasin sa Hunyo. Pagtalakay. Sa loob ng 30 hanggang 60 segundo, banggitin kung bakit magugustuhan ang mga magasin sa inyong teritoryo. Pagkatapos, gamit ang tampok na paksa sa Ang Bantayan, anyayahan ang mga tagapakinig na magmungkahi ng magagandang tanong at tekstong ipababasa. Gayundin ang gawin sa Gumising! at, kung may oras pa, sa isa pang artikulo ng alinmang magasin. Ipatanghal kung paano maaaring ialok ang bawat isyu.

10 min: Kung Bakit Natin Iniuulat ang Ating Paglilingkod sa Larangan. Pahayag ng kalihim salig sa aklat na Organisado, pahina 88, parapo 1, hanggang pahina 90, parapo 1.

10 min: Lokal na mga pangangailangan.

Awit 107 at Panalangin