Piątek 28 lutego

Jego dni potrwają sto dwadzieścia lat (Rodz. 6:3).

Jehowa nie czekał z wyznaczeniem daty potopu, aż arka będzie gotowa, jak gdyby musiał uwzględnić ewentualne opóźnienie prac budowlanych. Czas rozpoczęcia potopu ustalił na długo przed zleceniem Noemu budowy arki. Skąd o tym wiemy? Ze słów Jehowy przytoczonych w dzisiejszym tekście dziennym. Nie chodziło tu o przeciętną długość życia człowieka. Był to wyrok, w którym Jehowa określił, kiedy oczyści ziemię z wszelkiej bezbożności. Ponieważ potop rozpoczął się w 2370 roku p.n.e., wnioskujemy, że Jehowa wydał to oświadczenie w roku 2490. Noe miał wówczas 480 lat (Rodz. 7:6). Jakieś 20 lat później, w roku 2470, zaczęli przychodzić na świat jego synowie (Rodz. 5:32). Do potopu zostało około stu lat. w12 15.4 4:4, 5

TYDZIEŃ OD 24 LUTEGO

Pieśń 101 i modlitwa

Zborowe studium Biblii:

Szkoła teokratyczna:

Czytanie Biblii: Rodzaju 32-35 (10 min)

Powtórka (20 min)

Zebranie służby:

 5 min: Zakładajmy studia biblijne w pierwszą sobotę miesiąca. Przemówienie. Podaj miejscowe ustalenia dotyczące służby kaznodziejskiej w pierwszą sobotę marca. Wprowadź pokaz ilustrujący, jak posłużyć się propozycją wstępu ze strony 4.

15 min: Znaczenie wytrwałości. Omówienie z udziałem obecnych materiału z Rocznika 2013, od strony 45, akapit 1, do strony 46, akapit 1, oraz strony 136 i 137. Poproś obecnych, by powiedzieli, czego się nauczyli z tych relacji.

10 min:Kampania zapraszania na Pamiątkę rozpocznie się 22 marca”. Przemówienie nadzorcy służby. Rozdaj obecnym po jednym zaproszeniu i omów jego treść. Podaj praktyczne sugestie z listu do starszych oraz ustalenia dotyczące opracowania terenu waszego zboru.

Pieśń 109 i modlitwa