Piątek 28 lutego

Jego dni potrwają sto dwadzieścia lat (Rodz. 6:3).

Jehowa nie czekał z wyznaczeniem daty potopu, aż arka będzie gotowa, jak gdyby musiał uwzględnić ewentualne opóźnienie prac budowlanych. Czas rozpoczęcia potopu ustalił na długo przed zleceniem Noemu budowy arki. Skąd o tym wiemy? Ze słów Jehowy przytoczonych w dzisiejszym tekście dziennym. Nie chodziło tu o przeciętną długość życia człowieka. Był to wyrok, w którym Jehowa określił, kiedy oczyści ziemię z wszelkiej bezbożności. Ponieważ potop rozpoczął się w 2370 roku p.n.e., wnioskujemy, że Jehowa wydał to oświadczenie w roku 2490. Noe miał wówczas 480 lat (Rodz. 7:6). Jakieś 20 lat później, w roku 2470, zaczęli przychodzić na świat jego synowie (Rodz. 5:32). Do potopu zostało około stu lat. w12 15.4 4:4, 5

24 lutego  Czytanie Biblii:  Rodzaju 32-35

Powtórka

24 LUTEGO 2014 DO 2 MARCA 2014

STRONA 22 • PIEŚNI: 99, 8