TYDZIEŃ OD 24 LUTEGO

Pieśń 101 i modlitwa

Zborowe studium Biblii:

Szkoła teokratyczna:

Czytanie Biblii: Rodzaju 32-35 (10 min)

Powtórka (20 min)

Zebranie służby:

 5 min: Zakładajmy studia biblijne w pierwszą sobotę miesiąca. Przemówienie. Podaj miejscowe ustalenia dotyczące służby kaznodziejskiej w pierwszą sobotę marca. Wprowadź pokaz ilustrujący, jak posłużyć się propozycją wstępu ze strony 4.

15 min: Znaczenie wytrwałości. Omówienie z udziałem obecnych materiału z Rocznika 2013, od strony 45, akapit 1, do strony 46, akapit 1, oraz strony 136 i 137. Poproś obecnych, by powiedzieli, czego się nauczyli z tych relacji.

10 min:Kampania zapraszania na Pamiątkę rozpocznie się 22 marca”. Przemówienie nadzorcy służby. Rozdaj obecnym po jednym zaproszeniu i omów jego treść. Podaj praktyczne sugestie z listu do starszych oraz ustalenia dotyczące opracowania terenu waszego zboru.

Pieśń 109 i modlitwa