TYDZIEŃ OD 28 PAŹDZIERNIKA

Pieśń 31 i modlitwa

Zborowe studium Biblii:

Szkoła teokratyczna:

Czytanie Biblii: 1 Tymoteusza 1 do 2 Tymoteusza 4 (10 min)

Powtórka (20 min)

Zebranie służby:

 5 min:Co będziesz robił w czasie świąt?” Przemówienie.

10 min: Podkreślaj praktyczną wartość dobrej nowiny. Omówienie z udziałem obecnych materiału z podręcznika Szkoła teokratyczna, strona 159. Wprowadź pokaz ilustrujący, jak zaproponować książkę Czego naprawdę uczy Biblia?, nawiązując do tematu, który interesuje mieszkańców waszego terenu.

15 min: Znaczenie punktualności. Omówienie z udziałem obecnych następujących pytań: 1) Jak Jehowa daje wzór punktualności? (Hab. 2:3). 2) Dlaczego punktualność w związku z zebraniami i służbą kaznodziejską świadczy o szacunku dla Jehowy i życzliwości wobec innych? 3) Jak nasze spóźnienie na zbiórkę może wpłynąć na grupę oraz prowadzącego? 4) Dlaczego powinniśmy dotrzymać słowa, jeśli z osobą, która okazała zainteresowanie lub z którą prowadzimy studium, umówiliśmy się na konkretny termin? (Mat. 5:37). 5) Jakie praktyczne wskazówki pomogą nam dbać o punktualność w związku ze służbą i zebraniami?

Pieśń 69 i modlitwa

28 PAŹDZIERNIKA DO 3 LISTOPADA

STRONA 7 • PIEŚNI: 64, 114